سامانه کیدو

وب سایت و سامانه کیدو

سامانه ارتباط با مراکز آموزشی و خدماتی کودکان و وبسایت کیدو که حاوی لیست این مراکز و اطلاعات تماس می باشد با ایده و تلاش نیروهای متخصص افراسان از سال ۹۶ طراحی و راه اندازی شد و هم اکنون خدمات ارتباطی بین والدین و مراکز و امکان درج تبلیغ را برای مهد کودک ها و مجموعه های مرتبط فراهم نموده است که توسط تیم فنی افراسان مدیریت و پشتیبانی می شود.

خدمات انجام شده

  • طراحی و راه اندازی وب سایت و سامانه جستجو و ارتباط با مهد کودک ها

  • ارائه خدمات ارتباطی مابین والدین و مراکز آموزشی از طریق سامانه

  • ایجاد بانک اطلاعاتی و لیست مهدکودک ها برای جستجو و یافتن مهدکودک ها

  • امکان درج تبلیغات برای مهدکودک ها و سایر کسب کارهای مرتبط

پیور کلینیک
گالری مهدی سروری
نمونه کارها
فیلیک استودیو

فیلیک استودیو

برند محبوب تهران

برند محبوب تهران

مرکز آموزشی ثمره خرد

مرکز آموزشی ثمره خرد

دستیار کلیک آزاد

دستیار کلیک آزاد

شرکت مارون کاران

شرکت مارون کاران

فهرست