مرکز نیکوکاری نوید صلح

مرکز نیکوکاری نوید صلح

مرکز نیکوکاری نویدصلح مجموعه نوپا و تلاش گر در زمینه ارائه خدمات و کمک به توانیابان که مسئولیت طراحی و راه اندازی و پشتیبانی وب سایت و مدیریت صفحه اینستاگرام مرکز را به ما سپرده و از خدمات فنی تیم افراسان بهره مند شده اند.

خدمات انجام شده

  • طراحی و راه اندازی وب سایت رسمی مرکز نیکوکاری نوید صلح در شهریور ماه ۹۸

  • راه اندازی صفحه رسمی در اینستاگرام به همراه پشتیبانی از سایت و مدیریت صفحه

  • درج محتوی، بروزرسانی، انجام خدمات سئو و تولید محتوی و جذب مخاطب

گالری مهدی سروری
برند محبوب تهران
نمونه کارها
سامانه کیدو

سامانه کیدو

شرکت مهندسی درسی

شرکت مهندسی درسی

کلینیک دندانپزشکی پیور

پیور کلینیک

بومگردی ورجان

بومگردی ورجان

برند محبوب تهران

برند محبوب تهران

فهرست