مرکز نیکوکاری نوید صلح

مرکز نیکوکاری نوید صلح

مرکز نیکوکاری نویدصلح مجموعه نوپا و تلاش گر در زمینه ارائه خدمات و کمک به توانیابان که مسئولیت طراحی و راه اندازی و پشتیبانی وب سایت و مدیریت صفحه اینستاگرام مرکز را به ما سپرده و از خدمات فنی تیم افراسان بهره مند شده اند.

خدمات انجام شده

  • طراحی و راه اندازی وب سایت رسمی مرکز نیکوکاری نوید صلح در شهریور ماه ۹۸

  • راه اندازی صفحه رسمی در اینستاگرام به همراه پشتیبانی از سایت و مدیریت صفحه

  • درج محتوی، بروزرسانی، انجام خدمات سئو و تولید محتوی و جذب مخاطب

گالری مهدی سروری
برند محبوب تهران
نمونه کارها
گروه مهاجرتی و تجاری HB-Impex

گروه تجاری HB-Impex

مرکز آموزشی ثمره خرد

مرکز آموزشی ثمره خرد

سامانه کیدو

سامانه کیدو

دستیار کلیک آزاد

دستیار کلیک آزاد

برند محبوب تهران

برند محبوب تهران

فهرست