مرکز آموزشی ثمره خرد

سرکار خانم امانی مدرس و مشاور مجموعه ثمره خرد که مدیریت این مجموعه را با سابقه و تجربه بی نظیر در ضمینه روان درمانگری و کمک به توانیابان و معلولین دارا می باشند با اعتماد به مجموعه افراسان مسئولیت طراحی و راه اندازی و پشتیبانی وب سایت ثمره خرد را به ما سپرده و در حال حاضر مراحل طراحی و تکمیل سایت توسط تیم افراسان در حال اجرا می باشد.

خدمات انجام شده

  • طراحی و راه اندازی وب سایت در پائیز ۹۸

  • درج محتوی اولیه، کد نویسی سایت، انجام خدمات سئو سایت ویرایش مطالب و جذب مخاطب

دستیار کلیک آزاد
شرکت مارون کاران
نمونه کارها

گروه تجاری HB-Impex

گالری مهدی سروری

پیور کلینیک

شرکت مارون کاران

شرکت مهندسی درسی

فهرست