مرکز آموزشی ثمره خرد

مرکز آموزشی ثمره خرد

سرکار خانم امانی مدرس و مشاور مرکز آموزشی ثمره خرد که مدیریت این مجموعه را با سابقه و تجربه بی نظیر در ضمینه روان درمانگری و کمک به توانیابان و معلولین دارا می باشند با اعتماد به مجموعه افراسان مسئولیت طراحی و راه اندازی و پشتیبانی وب سایت ثمره خرد را به ما سپرده و در حال حاضر مراحل طراحی و تکمیل سایت توسط تیم افراسان در حال اجرا می باشد.

خدمات انجام شده

  • طراحی و راه اندازی وب سایت در پائیز ۹۸

  • درج محتوی اولیه، کد نویسی سایت، انجام خدمات سئو سایت ویرایش مطالب و جذب مخاطب

دستیار کلیک آزاد
شرکت مارون کاران
نمونه کارها
سامانه کیدو

سامانه کیدو

بومگردی ورجان

بومگردی ورجان

دستیار کلیک آزاد

دستیار کلیک آزاد

گالری عکس مهدی سروری

گالری مهدی سروری

نیرو صنعت

نیرو صنعت

فهرست