پشتیبانی فنی، تولید محتوا وبسایت

مهمترین موضوع پس از راه اندازی پشتیبانی و مدیریت وبسایت می باشد و درمواردی که صاحبان مشاغل یا کسب و کار دارای نیرو و اطلاعات فنی لازم باشند این موضوع نگران کننده نخواهد بود در غیر اینصورت برای حفظ مخاطبین و جایگاه وبسایت باید راهبری و پشتیبانی وبسایت به یک تیم مطمئن و متخصص سپرده شود.

راهبری، تولید و درج محتوا وبسایت

پیاده سازی استانداردها و معیارهای درج مطالب و سئو سایت

بروز رسانی های فنی مربوط به ارتقاء فضا و سرعت دسترسی به وبسایت

عم نیاز به دریافت خدمات هاستینگ و سرویس های جانبی از سایر شرکت ها

نمونه کارها
شرکت مهندسی درسی

شرکت مهندسی درسی

دستیار کلیک آزاد

دستیار کلیک آزاد

گروه مهاجرتی و تجاری HB-Impex

گروه تجاری HB-Impex

شرکت ایستا

شرکت ایستا

نیرو صنعت

نیرو صنعت

فهرست