پشتیبانی فنی، تولید محتوا وبسایت

مهمترین موضوع پس از راه اندازی پشتیبانی و مدیریت وبسایت می باشد و درمواردی که صاحبان مشاغل یا کسب و کار دارای نیرو و اطلاعات فنی لازم باشند این موضوع نگران کننده نخواهد بود در غیر اینصورت برای حفظ مخاطبین و جایگاه وبسایت باید راهبری و پشتیبانی وبسایت به یک تیم مطمئن و متخصص سپرده شود.

راهبری، تولید و درج محتوا وبسایت

پیاده سازی استانداردها و معیارهای درج مطالب و سئو سایت

بروز رسانی های فنی مربوط به ارتقاء فضا و سرعت دسترسی به وبسایت

عم نیاز به دریافت خدمات هاستینگ و سرویس های جانبی از سایر شرکت ها

نمونه کارها
فیلیک استودیو

فیلیک استودیو

شرکت مهندسی درسی

شرکت مهندسی درسی

بومگردی ورجان

بومگردی ورجان

دستیار کلیک آزاد

دستیار کلیک آزاد

کلینیک دندانپزشکی پیور

پیور کلینیک

فهرست